RSPO

Společnost kulatého stolu pro udržitelný palmový olej - celosvětový program pro udržitelný rozvoj hospodaření s palmovým olejem.

Zavádí 8 principů výroby:

  • závazek k transparentnosti
  • dodržování platných zákonů a předpisů
  • závazek na dlouhodobou hospodářskou a finanční životaschopnost
  • použití vhodných správných praxí pěstovateli a lisovnami
  • zodpovědnost za životní prostředí a zachování přírodních zdrojů a biodiverzity
  • zodpovědná pozornost zaměstnancům, osobám a společnostem dotknutých pěstovateli a lisovnami
  • zodpovědný rozvoj nové výsadby
  • závazek neustálého zlepšování